คิดไซด์โค้ง YouTube Channel Analytics and Report

คิดไซด์โค้งTablero de Estadística & Análisis de YouTube

Datos actualizados en 2022-08-17 22:18:24Calculando
 • Subscriptores

  212K
 • Vistas Totales

  45.57M 0.03%
 • Vistas Promedio

  40.22K -3.77%
 • Videos totales

  769
 • Video normal

  --
Rango de Subscriptores
182,997th ( Top 1.1% )
4,631st ( Top 3.8% )
Calificación de Nox
Est. Ingresos de potenciales
0.00 ( Cada Video )
Est. Ingreso de compañero(mensual)
0.00-0.00
Hoja de datos del canal de YouTube
7 dias 14 dias 30 dias
Datos de historial de suscriptores  (Año pasado)
Total
Suscripciones Hito

2020-10-22

2020-11-10

2020-12-02

2020-12-23

2021-01-06

2022-04-30

Vistas del historial de datos  (Año pasado)
Datos DiariosTotal
Vistas
7 dias 30 dias
Número de subs aumentados en los últimos 7 días: Número de subs aumentados en la semana anterior a la semana pasada:
Edad & sexo estimados de audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Género estimado de la audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Geografía estimada de la audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Lengua estimada de la audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Distribución del tiempo de espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Los 5 principales canales de audiencia superpuestos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Comentarios de alta frecuencia
Videos:
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Positivo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Negativo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Pegatinas de alta frecuencia
el promedio rendimiento de las interacciones
TodoVídeo NormalVídeo corto
Videos recientes 30 Videos de los últimos 30 días
Últimos videos de คิดไซด์โค้ง  YouTube Channel
TodoVídeo NormalVídeo corto
Stream en vivo
Video de promoción de marca
Dentro de 30 díasDentro de 90 días
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Marca y videos promocionales relacionados
คิดไซด์โค้ง Video promocional
Video promocional de otros influencers
Canal verificado Una vez completada la certificación, obtendrá los siguientes privilegios1. Los datos de tu canal se actualizarán diariamente.2. Le recomendaremos más patrocinios de alta calidad. Verificar mi canal
คิดไซด์โค้ง

Se unió a YouTube en

2019-12-29

Idioma

Thai 

Suscribir
Etiquetas de canal
Introducción
"คิดไซด์โค้ง" คือ ทางเลือกใหม่ของคนฟุตบอลที่ชอบฟังการวิเคราะห์ข่าวเชิงโครงสร้าง มองถึงปัญหาแบบถูกจุด ไร้อคติ เล่าถึงที่มาของเบื้องหลังความจริงแบบตรงไปตรงมาในมุมที่คุณไม่เคยรู้ และหาไม่ได้จากที่ไหนมาก่อน เพื่อเจาะกลุ่มแฟนบอลที่ชอบเรื่องเชิงลึกโดยเฉพาะ

ติดต่อโฆษณา : [email protected]
เพจ : คิดไซด์โค้ง - Think Curve