SOY INFLUENCER SOY ANUNCIANTE
SOY INFLUENCER SOY ANUNCIANTE

afnizami smail YouTube Channel Analytics and Report

afnizami smail Tablero de Estadística & Análisis de YouTube (Datos actualizados en 2020-04-01)
afnizami smail
Se unió a YouTube en: 2012-07-20Área: Malasia  Idioma: Malayo 
Subscriptores Live Sub Count
169K 
Vistas Totales
48.82M  0.21%
Vistas Promedio
22.94K  0.8%
Videos totales
470 
Rango Global
123,926th  (Top 1.2%)
Rango de país/área
387th  (Top 2.34%)
Calificación de Nox
  0.6 
Videos publicados
0  (Mes reciente)
Est. Ingreso de compañero(mensual)
$ 1.52K-$ 4.29K
Est. Ingresos de potenciales
$ 31.86  (Cada Video)
afnizami smail Hoja de datos del canal de YouTube 
afnizami smail Datos de historial de suscriptores (Año pasado)
Datos Diarios
Total
Recordatorio: Debido al Youtube solo muestra 3 cifras primeras de cantidad de seguidores, por eso la curva hay un poco cambio
afnizami smail Vistas del historial de datos (Año pasado)
Datos Diarios
Total
afnizami smail Comparación diaria de datos de subs y vistas 
7 dias
30 dias
Vistas
Subs
Número de subs aumentados en los últimos 7 días: Número de subs aumentados en la semana anterior a la semana pasada:
afnizami smail Proyecciones Futuras (El proximo año)
el promedio rendimiento de las interacciones de los últimos 30 vídeos
Vistas de video
Avg.Views0
Vídeos más vistos del canal de YouTube de afnizami smail YouTube Channel
211.36K Vistas· 2018-12-22 Fecha de Publicación· 1.29K Gustos· 21 Comentarios

✔Terdapat beberapa nashush fiqhiyyah dari beberapa mazhab, tentang mengadakan Tahlil Arwah: ✔Ulama berbeza pendapat dalam bab menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada arwah , Ada yang mengharuskan dan ada pula yang tidak mengharuskan. 1) Golongan yang mengharuskannya adalah terdiri dari kalangan Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali.Mereka berpendapat bahawa sebarang aktiviti yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt , pahala amalan tersebut boleh dsedekah/dihadiahkan kepada orang lain yang telah mati. [Al-Mughni , jilid 2 ms 567] Dikalangan ulama masa kini yang berpegang kepada pendapat bahawa pahala dari amalan membaca al-quran boleh disedekah / disampaikan kepada si mati ialah As-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf , Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya’rawi , Prof Dr Wahbah Al-Zuhaily , Asy-Syaikh Abu bakar AL-Jazairi , Asy-Syaikh Sayyid Sabiq , As-Syaikh Muhammad Abdullah Al-Khatib dan ramai lagi. MAZHAB HANAFI Usman bin Ali Az-Zaila’i dalam kitabnya ‘Kanzu Daqaiq’ menjelaskan dalam bab alhajju ‘an ghairihi: "Pada dasarnya, manusia memiliki hak untuk memindahkan pahala perbuatannya kepada orang lain. Sebagaimana diakui oleh penganut ahli sunnah wal jama’ah, samada ianya solat, puasa, haji, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir dan sebagainya. Pendeknya, semua bentuk amal kebajikan. Dan seluruh pahalanya akan sampai kepada si mati bahkan dapat memberi manafaat kepada si mati". Pendapat ini juga telah dipersetujui oleh Imam Al-Marginani pada awal bab al-hajju ‘anilghair (menghajikan orang lain). MAZHAB HANBALI Imam Ibnu Qudamah telah berkata: "Segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan pahala dan diniatkan untuk mayat muslim, insya Allah dapat ia merasai hasilnya. Apalagi doa, istighfar, sedekah dan hal-hal wajib yang memang harus ditunaikan. Para ulamak bersepakat bahawa manfaatnya akan diperolehi oleh si mati" Pendapat ini juga telah dikukuhkan oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Fatuhi dan Syaikh Mansur Al-Bahuti 2) Bagi golongan yang tidak mengharuskannya pula ialah terdiri dari kalangan Ulama2 Mazhab As-Syafie dan Maliki. Golongan ini meletakkan perbezaan diantara ibadah yang boleh digantikan dengan orang lain yang mana pahalanya boleh dihadiahkan kepada simati dan ibadah yang tidak boleh digantikan dengan orang lain yang pahalanya tidak boleh dihadiahkan kepada si mati. [Al-Azkar , Imam Nawawi , Hasiyah Ad-Dusuki] (pendapat yang dipegang). MAZHAB SYAFI'I Imam Nawawi berkata: "Disunnahkan bagi orang yang menziarahi kubur untuk menyalami penduduk kubur yang diziarahi dan mendoakan mereka. Lebih afdhal lagi bila doa yang dibaca sesuai dengan yang pernah dibaca Rasulullah Salallahu Alaihi Wassalam. Demikian juga, disunahkan membaca Al-Quran untuk penghuni kubur, lalu disambung langsung dengan bacaan doa bagi keselamatan mereka." MAZHAB MALIKI Al-Qadhi ‘Iyadh ketika menjelaskan hadits riwayat Imam Muslim yang berbunyi: "Mudah-mudahan kedua pelepah Tamar ini dapat meringankan azab orang yang baru saja dikubur selama pelepah Tamar ini masih basah". Daripada hadist ini, para ulama telah membuat kesimpulan bahawa bacaan Al-Quran yang diniatkan untuk si mati hukumnya Sunnah. Kerana apabila pelepah tamar sahaja dapat meringankan azab si mati, apatah lagi bacaan ayat Al-Quran? Tentulah ianya lebih utama dari pelepah tamar. Pendapat ini juga disokong oleh Imam Al-Qarafi dan Syekh Ibnul Haj. ✔Perbezaan pandangan dalam hal itu pula bukanlah pada benar atau tidak, sebaliknya cara yang terbaik supaya pahala amalan yang dilakukan sampai kepada arwah. Dalam 'khilaf' ini umpamanya, Hal ia perlu dikembalikan (dirujuk) kepada ulama mazhab yang memiliki autoriti ilmu diiktiraf dalam tradisi mazhabnya. Isu ini sebenarnya sudah pun diselesaikan oleh ulama silam sekiranya kita mengikut tradisi ilmu yang sebenar, malah diulang tulis oleh ilmuwan semasa untuk pembacaan masyarakat umum.Maka Jauhilah dari perbalahan yang tidak mendatangkan faedah. Semoga Allah merahmati kita semua. والله أعلم

Últimos videos de afnizami smail YouTube Channel
Edad & sexo estimados de audiencia 
Geografía estimada de la audiencia 
Equipo de NoxInfluencer

Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.

Cuestionando vía facebook
(recomendado)