นางฟ้า สายบุญ YouTube Channel Analytics and Report

นางฟ้า สายบุญTablero de Estadística & Análisis de YouTube

Datos actualizados en 2022-01-27 07:04:46Calculando
 • Subscriptores

  384K
 • Vistas Totales

  9.01M
 • Vistas Promedio

  8.91K 1.51%
 • Videos totales

  361
 • Video normal

  --
Rango de Subscriptores
89,984th ( Top 1% )
2,219th ( Top 1.9% )
Calificación de Nox
Est. Ingresos de potenciales
0.00 ( Cada Video )
Est. Ingreso de compañero(mensual)
0.00-0.00
Hoja de datos del canal de YouTube
7 dias 14 dias 30 dias
Datos de historial de suscriptores  (Año pasado)
Total
Suscripciones Hito

2019-05-07

2021-09-24

Vistas del historial de datos  (Año pasado)
Datos DiariosTotal
Vistas
7 dias 30 dias
Número de subs aumentados en los últimos 7 días: Número de subs aumentados en la semana anterior a la semana pasada:
Edad & sexo estimados de audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Geografía estimada de la audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Distribución del tiempo de espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Los 5 principales canales de audiencia superpuestos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Comentarios de alta frecuencia
Videos:
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Positivo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Negativo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Pegatinas de alta frecuencia
el promedio rendimiento de las interacciones
Videos recientes 30Videos de los últimos 30 días
  Avg.Views 0
Video normal
Stream en vivo
Últimos videos de นางฟ้า สายบุญ  YouTube Channel
Stream en vivo
Video de promoción de marca
Dentro de 30 díasDentro de 90 días
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Marca y videos promocionales relacionados
นางฟ้า สายบุญ Video promocional
Video promocional de otros influencers
Canal no verificado Una vez completada la certificación, obtendrá los siguientes privilegios1. Los datos de tu canal se actualizarán diariamente.2. Le recomendaremos más patrocinios de alta calidad. Verificar mi canal
นางฟ้า สายบุญ

Se unió a YouTube en

2019-02-07

Idioma

Thai 

Suscribir
Etiquetas de canal
Introducción
โหราศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต ให้มีความเข้าใจในทุกเรื่องราวของชีวิต อันจะนำไปสู่การตัดสินใจในการดำเนินชีวิต ให้มีความรุ่งเรื่อง ก้าวผ่านความทุกข์และปัญหา มีความหวัง มีกำลังใจ ที่จะดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกุศล ด้วยสิ่งที่เป็นมงคล เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในที่สุด
"ทางช่องไม่ได้จำหน่าย จ่าย-แจก สิ่งของ หรือ วัตถุมงคลต่างๆ แต่อย่างใด"

นางฟ้า สายบุญ