ธรรมะสบายใจ YouTube Channel Analytics and Report

ธรรมะสบายใจTablero de Estadística & Análisis de YouTube Exportar

Datos actualizados en 2020-09-10 14:04:49Calculando
 • Subscriptores

  64.2K  0.16%
 • Vistas Totales

  11.18K  3.88%
 • Vistas Promedio 

  1.79K  9.05%
 • Videos totales

  6 
Rango de Subscriptores
318,313th ( Top 2.4% )
7,602nd ( Top 8.1% )
Calificación de Nox
Est. Ingresos de potenciales
$ 10.84  (Cada Video)
Est. Ingreso de compañero(mensual)
$ 3-$ 12
Hoja de datos del canal de YouTube
7 dias14 dias30 dias
Datos de historial de suscriptores  (Año pasado)
Total
Recordatorio: Debido al Youtube solo muestra 3 cifras primeras de cantidad de seguidores, por eso la curva hay un poco cambio
Suscripciones Hito

2019-08-25

2019-08-31

Vistas del historial de datos  (Año pasado)
Datos DiariosTotal
Vistas
7 dias30 dias
Número de subs aumentados en los últimos 7 días: Número de subs aumentados en la semana anterior a la semana pasada:
Edad & sexo estimados de audiencia
Geografía estimada de la audiencia
La fuente de datos son los datos públicos de las redes sociales. Si no desea mostrar los datos del canal, contáctenos para eliminar [email protected]
Canal no verificado Una vez completada la certificación, obtendrá los siguientes privilegios1. Los datos de tu canal se actualizarán diariamente.2. Le recomendaremos más patrocinios de alta calidad. Verificar mi canal
ธรรมะสบายใจ

Se unió a YouTube en

2015-01-08

Idioma

Thai 

Suscribir
Etiquetas de canal
Introducción
นิทานธรรมะ คติธรรม ธรรมะคำสอนของพระอริยะเจ้า จากบันทึกต่างๆ
เสียงบรรยายโดยผม ธนวัฒน์ สกลนคร ขอบพระคุณทุกกำลังใจในการรับชม ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเผยแพร่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเป็นพลวปัจจัยหนุนนำส่งให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ดำเนินชีวิตให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ทุกภพ ทุกชาติ จนกว่าจะนิพพานเถิด
ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามที่ช่องครับ
Equipo de NoxInfluencer

Cooperación empresarial, casos de productos o cualquier sugerencia, puede dejar un mensaje aquí, le responderemos lo más pronto posible.

Cuestionando vía facebook
(recomendado)