พระนครฟิลม์ Phranakornfilm YouTube Channel Analytics and Report

พระนครฟิลม์ PhranakornfilmTablero de Estadística & Análisis de YouTube

Datos actualizados en 2022-05-23 17:32:03Calculando
 • Subscriptores

  5.22M
 • Vistas Totales

  846.91M 0.08%
 • Vistas Promedio

  62.44K 6.79%
 • Videos totales

  2.13K
 • Video normal

  --
Rango de Subscriptores
3,265th ( Top 1% )
66th ( Top 1% )
Calificación de Nox
Est. Ingresos de potenciales
0.00 ( Cada Video )
Est. Ingreso de compañero(mensual)
0.00-0.00
Hoja de datos del canal de YouTube
7 dias 14 dias 30 dias
Datos de historial de suscriptores  (Año pasado)
Total
Suscripciones Hito

2019-05-14

2019-10-02

2020-03-25

2020-10-25

2021-05-23

2022-01-08

Vistas del historial de datos  (Año pasado)
Datos DiariosTotal
Vistas
7 dias 30 dias
Número de subs aumentados en los últimos 7 días: Número de subs aumentados en la semana anterior a la semana pasada:
Edad & sexo estimados de audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Geografía estimada de la audiencia
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Distribución del tiempo de espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Espectadores activos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Los 5 principales canales de audiencia superpuestos
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Análisis completado, deficiencias de datos.
Comentarios de alta frecuencia
Videos:
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Positivo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Negativo
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Pegatinas de alta frecuencia
Video de promoción de marca
Dentro de 30 díasDentro de 90 días
Los datos se están adquiriendo ahora,
Compruébalo 3 minutos después.
Marca y videos promocionales relacionados
พระนครฟิลม์ Phranakornfilm Video promocional
Video promocional de otros influencers
Canal no verificado Una vez completada la certificación, obtendrá los siguientes privilegios1. Los datos de tu canal se actualizarán diariamente.2. Le recomendaremos más patrocinios de alta calidad. Verificar mi canal
พระนครฟิลม์ Phranakornfilm

Se unió a YouTube en

2013-12-03

Idioma

Thai 

Suscribir
Etiquetas de canal
Introducción
บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด
อาศัยใน บริษัท พระนครฟิลม์ จำกัด เลขที่ 202/13 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร: + 66 2 953 9250
แฟกซ์: + 66 2 953 9251


บริษัท ธนาซีเนเพล็กซ์ 2001 จำกัด
โทร: + 66 2 953 9252

บริษัท เมโทรโปรดิส จำกัด
โทร: + 66 2 953 9252