นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประเด็น การปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐก่ิจ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา 2562
46 Suscriptores 16 Videos5.24K Vistas totales· 2020-06-30