അടിപൊളി charging വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം / iPhone 11 charging and heating test Malayalam
PrathapGTech
287K Suscriptores 573 Videos21.41M Vistas totales· 2020-01-09