Analice sus videos profundamente

Enlace de YouTube incorrecto
Video no encontrado
Thử thách sinh tố Vlad and Mom Fruits & Vegatables với điệu nhảy Niki
Vlad và Nikita
Vlad và Nikita 20.7M Suscriptores 356 Videos 12.88B Vistas totales 2021-06-10 PublicadoDatos actualizados en 2021-09-26
Vistas totales7.32M
Me gusta 66.6%
Número de comentarios0
Grado de visualización 35.4%
Muy bien
Valor estimado $ 146.52K - $ 169.96K
Índice de interacción 0.29%
Etiquetas del video
vlad niki vlad and niki kids play kids toys kids play pretend play toys kids playing video for kids fun funny for kids funny kids challenge yummy Fruits and Vegetables smoothie smoothie challenge challenge for kids yummy dance yummy challenge fruits and vegetables for kids vlad và niki vui nhộn cho trẻ em trái cây và rau ngon sinh tố thử thách sinh tố thử thách cho trẻ em nhảy ngon thử thách ngon trái cây và rau cho trẻ em video cho trẻ em
Introducción
Vlad và Niki với mẹ trộn trái cây và rau thành một ly sinh tố vui nhộn. Video vui nhộn dành cho trẻ em.

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
Desplegar