Volver a la búsqueda de influencers
Tlnovelas YouTube Estadísticas y analíticas del canal YouTube
Actualizado: 2023-03-22 20:56:13
Exportar

Tlnovelas

Programas de televisión Entretenimiento Película
México
Español
Suscribirse

Seguidores

20.9M

Promedio de visualizaciones

1.1K

NoxScore

1.84

Coste estimado

$ 21

Tasa de compromiso

5.05%

Resumen
Audiencia
Contenido
Marca

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.84/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Crecimiento
Theo dõi 20,900,000
Xem 14,347,378,173
Số lượng video 35,978
Xem thêm